INTERMAT 2018

sd1 sd

Joyroll در نمایشگاه INTERMAT در حال نمایشگاه است که بین 23 و 28 آوریل 2018 در پاریس ، فرانسه برگزار می شود.

غلتک نوار نقاله ، بیکار نقاله ، قرقره نوار نقاله ، در نمایشگاه تجاری ارائه می شود. لیست کاملی از محصولات و اطلاعات در مورد تجارت نشان داده خواهد شد.

ما مشتاقانه منتظر استقبال شما در HALL 5A C007 هستیم.


زمان ارسال: ژانویه -20-2021