PDAC کانادا 2019

ne1 ne2 ne3

انجمن محققان و توسعه دهندگان کانادا (PDAC) صدای اصلی جامعه اکتشاف و توسعه مواد معدنی است. کار PDAC با بیش از 7،200 عضو در سراسر جهان ، در زمینه پشتیبانی از یک بخش معدنی قابل رقابت و مسئول متمرکز است. PDAC به دلیل کنوانسیون سالانه PDAC - مهمترین رویداد بین المللی برای صنعت - که طی سالهای اخیر بیش از 25000 شرکت کننده از 135 کشور جهان را به خود جلب کرده و در آینده 8 تا 11 مارس 2021 برگزار می شود ، شناخته شده است.


زمان ارسال: ژانویه -20-2021